OM VARRI

KATALOGER

Områder der sprekker på Asap Lock sine rustfrie festearmer er blitt funnet.

1. Brukere

Landsbasert 85%

Offshore 15%

2. Sprekkdannelse

Landsbasert 0.03%

Offshore 2.10%

3. Sprekkdannelse

Landsbasert 8

Offshore 114

Code A

00 000 AA 0000

Year of manufacture

Day of manufacture

Name of inspector

Incrementation

Code B

00 A 0000000 000

Year of manufacture

Month of manufacture

Batch number

Incrementation

PETZL ADVARSEL / 10 JANUAR 2017

Oppsummering fra Petzl møte hos Varri

1. Bakgrunn

Det har vært kommunisert en del rundt Petzl Asap Lock og sprekkdannelsene, både fra Petzl og internt mellom bedrifter. Varri AS har hatt inntrykk av at noen kunder har vært misfornøyd med informasjonen og beslutningene som er tatt, mens andre kunder er fornøyd med informasjonen. På bakgrunn av dette ble alle kunder som har kjøpt Petzl Asap Lock invitert til et informasjonsmøte. Møtet ble avholdt i Varri AS sine lokaler i Oslo tirsdag 10. Januar 2017. Petzl kom på besøk denne dagen for å informere om situasjonen, hva som har skjedd og hvordan de har kommet frem til sine beslutninger.

 

2. Problemet

Enkelte kunder har hatt et problem med at noen av deres Asap Lock enheter har fått sprekkdannelser på de rustfrie delene av produktet. Noen kunder har gjort NDT inspeksjoner av produktene og funnet ut at sprekkdannelsene starter på mikronivå.

 

For å vurdere situasjonen har Petzl sett på tre essensielle faktorer:

 

 • 1. Risikovurdering – Er det fare for personsikkerheten ved bruk av en sprukket enhet?

 • 2. Årsak – Hvordan har sprekkene oppstått og hva kan gjøres for å unngå sprekkdannelse?

 

 • 3. Statistikk – Hvilke og hvor mange kunder er påvirket, og hvor mange enheter er det snakk om?

 

2.2 Risikovurdering

Det er gjennomført to typer tester av Asap Lock for å verifisere hva enhetene tåler når de har sprekker. En test er gjort på simulerte sprekker hvor det er gjort kutt der sprekkene oppstår. Den andre testen er gjennomført på returnerte enheter med reelle sprekker. Testene som er gjennomført på disse enhetene er de samme som gjøres for å sertifisere produktet i henhold til CE EN 12841 type A.

 

2.2.1 Test 1 – Asap Lock som er kuttet der sprekkene oppstår.

 

Dynamisk test
Test protokoll EN12841

 • Metallisk masse på 100 kg
 • Tau – Petzl Parallell 10.5 mm
 • Petzl Asapsorber
 • 2 meter fall

 

Test resultat: Bestått

 • Massen forble hengende i systemet
 • Sprekken ble litt åpnet

 

Statisk test

Test protokoll som for EN12841, Kap 5.5.3

 • EN12841 Kapittel 5.5.3
 • Testen er gjennomført på samme enhet som gikk gjennom den dynamiske testen
 • Tau – Petzl Parallell 10.5mm

 

Resultat
Tau – Petzl Parallell 10.5mm:

Asapsorber revnet ved 5kN, videre ble det strømpebrudd på tauet ved 7,2kN. Sprekken i enheten var mer åpen, men det var ikke brudd.

 

For å se når det blir brudd i enheten ble det innført et sterkere tau og samme enhet ble testet videre.

 

Tau – Petzl Grip 12.5mm:
Strømpebrudd ble konstatert på dette tauet også mellom 7.9KN and 8.2 KN. Sprekken var betydelig større nå, men fremdeles ikke gått i brudd.

 

2.2.2 Test 2 - ASAP Lock med sprekker – returnert enhet

 

Dynamisk test
Test protokoll EN12841

 • Metallisk masse 100 kg
 • Tau Petzl Axis 11 mm
 • 2 meter fall

 

Test resultat: Bestått

 • Massen forble hengende i systemet
 • Sprekken ble litt åpnet

 

Statisk test
Test protokoll som for EN12841, Kap 5.5.3

 • Testen er gjennomført på samme enhet som gikk gjennom den dynamiske testen
 • Tau Petzl Axis 11mm, deretter Petzl Grip 12.5 mm

 

Resultat
Tau - Axis 11mm:
Asapsorber revnet ved 5KN, videre ble det strømpebrudd på tauet ved 8 KN. Sprekken ble betydelig større, men gikk ikke i brudd.

 

Videre ble tauet byttet til Grip 12.5mm og testen fortsatt: Sprekken gikk i brudd 8.4 KN.

 

2.2.3 Konklusjon fra tester og risikovurdering

Enhetene tåler kreftene de er designet for selv om det er sprekker. Alle som bruker en Asap Lock skal bruke denne med en falldemper, noe som begrenser den maksimale belastningen enheten kan få til 5kN. Dette betyr i prinsippet at en sprekk ikke medfører noen fare for sikkerheten til brukeren.

 

Når brukeren oppdager en sprekk i en enhet kan han/hun gjøre ferdig sin arbeidsdag, men enheten skal kasseres. Petzl mener med andre ord at det er trygt å bruke Asap Lock, men at de enhetene som får sprekker skal kasseres.

 

2.3 Årsak

Petzl har sendt enhetene med sprekker til en uavhengig tredjepart for undersøkelse om årsakssammenhengen. De har bekreftet at materialet som er brukt er av den samme kvaliteten som utstyret er designet for og testet med.

 

Det viser seg riktignok at det har oppstått karbider i metallet som resultat av herdingsprosessen. Tilstedeværelsen av karbider er ikke ønskelig og bidrar til at materialet blir svært rigid. Korrosjonsprosessen starter på overflaten og øker spenningene i materialet. På områder som allerede har spenninger f.eks. rundt naglehull og lignende vil dette kunne resultere i sprekkdannelser.

 

Et annet funn er at et overveiende antall enheter har fått sprekker i områder der de er merket med maling eller spraylakk. Det er ikke gjort tester på dette enda, men det er en mulighet for at enkelte kjemikalier kan ha en effekt på utviklingen av sprekker.

 

2.3.1 Konklusjoner

Materialet er for rigid og utsatt som følge av karbidinnholdet. Fra 8.Juli 2016 er herdingsprosessen under produksjon endret og nedkjølingen av materialet går nå raskere for å unngå utviklingen av karbider. Enheter produsert etter denne datoen skal ikke ha samme problem. Det skal foretas tester på kjemiske reaksjoner i materialet for å se om dette kan påvirke materialets korrosjonsbestandighet.

 

2.4 Statistikk

Petzl Asap Lock brukes av mange ulike kunder over hele verden, og for å sette problemet med sprekkdannelse i et større perspektiv viser vi til salg- og brukstall fra hele verden.

 

Forklaring til illustrasjoner

 

 • 1. 85% av brukerne er landbasert, 15% offshore.

 • 2. Av alle solgte enheter til landbaserte bedrifter har 0,03% fått sprekk, mens fra offshore er det 2,1%.

 • 3. Av det totale salget av Asap Lock har totalt 122 enheter blitt returnert. 8 av disse fra landbasert bruk, mens 114 er fra offshorebaserte bedrifter.

Situasjonen i Norge

I Norge er det mellom 20 og 30 kunder som bruker Asap Lock offshore. 5 av disse kundene har hatt en eller flere enheter med sprekk, de resterende har ikke hatt noen påviste sprekker.

 

Av 1553 solgte enheter i Norge, har vi synlige sprekker i 14 enheter. Det vil si 0,9% av alle solgte enheter. Av de bedriftene som har fått sprekkdannelse, ser vi at det har oppstått sprekker på mellom 2-12% av enhetene disse har kjøpt.

 

2.4.1 Konklusjoner fra statistikken

Det er tydelig at offshore-miljøet har en påvirkning på utviklingen av sprekker, men at det samtidig ikke er den eneste faktoren. At noen bedrifter ikke har sprekker, mens andre har opptil flere kan bety at det er andre faktorer som påvirker sprekkdannelsen. Antallet påvirkede kunder er lavt, selv om antallet enheter med sprekk er verdt å merke seg.

 

Globalt står offshoreindustrien står for 2% av hele Asap Lock salget, samtidig står de for hele 70% av reklamasjonene basert på sprekkdannelse.

 

En full tilbakekalling av produktet vil gi økt arbeidsmengde for langt flere kunder enn det vil avhjelpe. Vi mener spesiell tilrettelegging for de utsatte kundene er bedre kundebehandling.

 

3. Konklusjoner

Basert på de tre faktorene vi begynte med: risikovurdering, årsak og statistikk, ser vi ingen grunn til å gjennomføre en full tilbakekalling av produktet.

 

Testene har vist at det ikke er fare for personsikkerheten ved bruk av en enhet med sprekk. Petzl mener å ha funnet årsaken til sprekkdannelsen, og har iverksatt tiltak. I tillegg ser vi at antallet kunder som opplever sprekkdannelser er svært lite sammenlignet med de som ikke har sprekkdannelser.

 

Lenker til rapportene som har kommet underveis:

Første informasjon 18/04/2016

Oppdatert informasjon 07/27/2016

Oppdatert informasjon 06/10/2016

 

4. Inspeksjon

Inspeksjon av Asap Lock gjøres i godt lys og på en rengjort enhet. Forstørrelsesglass kan lette jobben, men det er ikke nødvendig å bruke mikroskop eller NDT metoder. Det er makrosprekkene vi ønsker å finne. Mikrosprekker kan finnes med andre metoder, men det er ikke sikkert en irregularitet eller mikrosprekk i materialet vil utvikle seg til å bli en svakhet eller sprekk.

 

5. Serienummer

Petzl har byttet måten de gir individuelle nummer det siste året. Skjemaet under viser ny og gammel måte; Code A er gammel, mens Code B er ny.

 

 • Enheter med gammelt serienummer samt enheter med serienummer frem til 16 F XXXXXXX YYY er produsert med den gamle herdingsprosessen.

 • Enheter med serienummer fra og med 16 G XXXXXXX YYY er produsert med den oppdaterte herdingsprosessen.

6. Veien videre

 • Hvis du finner en enhet med sprekk skal den tas ut av bruk, kasseres og returneres til Varri AS for erstatning.

 • Hvis det ikke er mulig å kassere den på grunn av arbeidets art, kan brukeren fullføre arbeidet og erstatte den så snart det er mulig. Testene har vist at det ikke er fare for liv ved bruk av en enhet med sprekk.

 • For kunder som har funnet sprekker på mer enn 1% av sin totale beholdning ASAP Lock vil Varri AS tilrettelegge tiltak etter dialog med hver enkelt kunde.

 • Garantitiden for denne feilen har blitt utvidet til 10 år.

 
Petzl produkter skal ikke sprekke, og vi ønsker ikke å fremme fortsatt bruk av enheter som sprekker. Alle enheter som sprekker skal kasseres.

 
Inntil det kommer nye opplysninger i saken anser vi saken som lukket. Petzl vil fortsette å forske på årsakssammenhengen. Vi håper samtidig at tiltakene vi har gjort vil løse problematikken vi har hatt til nå.

 
Har du spørsmål, eller ønsker spesiell tilrettelegging for din bedrift? Ta kontakt med Varri AS eller din forselger.

Spørsmål rettes til:

Thomas Horgen

thomas@varri.no

Telefon +47 99 64 90 08

KONTAKT OSS

INFORMASJON