KONTAKT OSS

INFORMASJON

OM VARRI

KATALOGER

SIKKERHETSMELDINGER

Områder der sprekker på Asap Lock sine rustfrie festearmer er blitt funnet.

PETZL ADVARSEL / 28 APRIL 2016

Mulig sprekkdannelse på Petzl Asap Lock

Under en rutinekontroll oppdaget en kunde sprekker på de rustfrie festearmene på tre produkter av typen Asap Lock. De tre enhetene blir nå sendt til Petzl for analyse.

Umiddelbare tiltak

Alle enheter hos Petzl har blitt kontrollert og det er ikke funnet sprekkdannelser på festearmene under denne inspeksjonen. Det er gjennomført revisjon på produksjonsfasilitetene. Kontrollørene som gjennomfører sluttkontroll før utsendelse, har aldri sett disse sprekkdannelsene tidligere. Det er påbegynt en teknisk etterforskning for å finne bakgrunnen for sprekkene.

 

Risikoanalyse for brukere / Testing under ekstreme forhold

For å simulere effekten av sprekkdannelsene har Petzl kuttet begge festearmene ved naglene og gjennomført tester på disse enhetene.

 

Det er blitt gjennomført to typer tester:

1. EN 12841 testen ble gjennomført med Petzl Parallel 10,5mm tau og Asap’sorber falldemper.

2. Det er i tillegg gjennomført en statisk strekktest med Petzl Parallel 10.5 mm tau.

 

Testresultater / Dynamisk test EN 12841

 • Fallet ble stoppet og massen ble ikke frigjort fra systemet.

 

 • Falldemperen Asap’sorber ble utløst.

 • Det ble ingen deformasjon av kuttskaden under dynamisk testing.

Statisk strekktest

 • Brudd i strømpen på tauet inntraff ved 7.2 KN.

 • Det ble en synlig økning i størrelsen på kuttet uten at det førte til brudd.

Konklusjon

 • Som beskrevet i brukerveiledningen skal Petzl Asap Lock brukes sammen med Asap’sorber eller Absorbica. Begge disse falldemperne begrenser fangrykket til 5kN.

 • I det verste scenariet medfører ikke en sprekk i festearmen noen økt risiko for brukeren.

 • Dersom det oppdages en sprekk på en eller begge festearmene skal produktet kasseres og sendes tilbake til Petzl for analyse.

Etterforskning av sprekkdannelsen

Den første etterforskningen er kun basert på bilder og epost korrespondanse Petzl har mottatt. Så snart vi mottar de tre produktene med sprekker får vi anledning til å gå dypere inn etterforskningen. Sprekkdannelsen på alle tre enhetene er i nærheten av naglen. På bakgrunn av dette har vi en hypotese om at sprekkene er et resultat av enkelte parametere i selve naglingsprosessen. Dette kan føre til strekkspenninger i det rustfrie stålet. Det kan også være varmebehandlingen som fører til at sammensetningen blir for rigid. I slike tilfeller vil sprekkene alltid starte i det små og vokse over tid. Den gradvise økningen i synligheten av disse sprekkene gjør det vanskelig å oppdage de ved siste kontrollpunkt i produksjonen. Det er mulig antall enheter med denne feilen er veldig liten. Til dags dato er det kun tre Asap Lock som har blitt rapportert med sprekkdannelse på festearmen.

Korrigerende tiltak

Som et umiddelbart tiltak vil det bli iverksatt endringer ved det tekniske i produksjonsprosessen av Asap Lock:

 

 • Tilpasning av parameterne for naglingen for å fjerne potensialet for strekkspenninger i de rustfrie ståldelene.

 • Tilpasning av parameterne for varmebehandlingen for å redusere rigiditeten til de rustfrie ståldelene.

Petzl sine anbefalinger for brukere av Asap Lock

 • Gjennomfør regelmessig kontroll av Asap Lock, og følg anbefalingene i inspeksjonsprosedyren for produktet. Denne prosedyren ligger tilgjengelig på www.petzl.com under Asap Lock.

 • En festearm med sprekk medfører ikke økt risiko for brukeren, men dersom slike sprekker er synlige skal du umiddelbart ta produktet ut av bruk og kassere det.

 • Dersom du mot formodning oppdager synlige sprekker, ta kontakt med den norske distributøren Varri AS og send produktet dit. Dette er en garantisak og du får nytt produkt vederlagsfritt i retur.

 • Informasjonen i dette skrivet gjelder kun Asap Lock (B71 ALU) ikke Asap (B71 AAA).

 

Fremtidige tiltak

Så snart de skadde Asap Lock produktene kommer til oss vil de bli sendt til metallurgiske undersøkelser. Her vil vi forsøke å avdekke hva som kan være årsaken, og om hypotesen vår stemmer. Det vil også bli gjennomført dynamiske tester på produktene. Etter disse analysene og testingen kan det komme frem andre korrigerende tiltak. Petzl fortsetter å etterforske bakgrunnen for disse sprekkene, og vil kommunisere dette til brukerne så snart mer informasjon foreligger.

 

Petzl er dedikert til kontinuerlig forbedring av produktene for å gi markedet utstyr av høyeste kvalitet og på den måten fortsette å bygge tillit hos brukerne. Vi lover å gjøre alt vi kan for å løse dette problemet raskt. Vi beklager eventuelle ulemper dette problemet medfører.

 

Her kan du laste ned PDF fil med inspeksjonsprosedyre for Asap Lock.

Varri AS er distributør for Petzl i Norge, kontakt oss ved spørsmål.